O nama

O EXPERTO CREDE

Poduzeće EXPERTO CREDE je korporacija konzorcijskog tipa koja pruža usluge vođenja projekata, projektiranje svih struka (arhitektura, građevina-konstrukcija, elektro-instalacije, strojarstvo, voda i odvodnja, geodezija, zaštita od požara, zaštita na radu, promet, hortikultura…), stručni nadzor u svim strukama, financijsko i pravno vođenje projekata, IT rješenja, energetske preglede i certificiranje, jednom riječju konzultantske usluge investitorima koji razvijaju projekte u Hrvatskoj i inozemstvu u svim fazama projekta od ideje do korištenja objekata.

Naš moto je “Orijentirani na rješenja”, pri čemu je poslovna politika u svakom projektu težiti ostvarenju tri cilja: brzo – kvalitetno – povoljno. Naposljetku, jedino odgovornim i etičnim ponašanjem prema svim našim naručiteljima i poslovnim partnerima možemo i ostvariti najbitnije, a to je zadovoljstvo svih sudionika u zajedničkom poslovnom procesu.

Naš tim eksperata je sastavljen od ovlaštenih arhitekata, inženjera, građevinskih inženjera, strojarskih inženjera, elektroinženjera, stručnjaka za zaštitu od požara i zaštitu na radu, geodeta, diplomiranih ekonomista, diplomiranih pravnika, IT stručnjaka, stručnjaka za marketing, itd., ukupno više od 40 stručnjaka.

Tvrtke konzorcija

Tvrtke osnivači:

 • BBiS plan d.o.o. – vodeća tvrtka konzorcija, project management, arhitektonsko i energetski učinkovito projektiranje, stručni nadzor, pravne usluge
 • Baldinistudio d.o.o. – arhitektonsko projektiranje, vizualizacije, BIM management
 • Solarvent Projekt d.o.o. – strojarsko (grijanje, hlađenje, ventilacija, plin i sl.) i energetski učinkovito projektiranje, stručni nadzor
 • Elveko d.o.o. – projektiranje svih elektroinstalacija, fotonaponskih sustava, stručni nadzor
 • Kosović d.o.o. – projektiranje zaštite od požara i zaštite na radu
 • Sedmi plan d.o.o. – ICFO, ekonomska i financijska rješenja, EU fondovi

Partnerske tvrtke:

 • KAP 4 d.o.o. – projektiranje konstrukcije, stručni nadzor
 • APZ Hidria d.o.o. – projektiranje instalacija vodovoda, kanalizacije, hidrantskih sustava, prometnica i hortikulture, stručni nadzor
 • NB Tepeš d.o.o. – projektiranje konstrukcije, stručni nadzor
 • Geo-bim d.o.o. – geodetsko projektiranje, stručni nadzor
 • K plan d.o.o. – project management, stručni nadzor
 • Brickmore d.o.o. – project management, certificiranje LEED, BREEAM
 • Peti brod d.o.o. – IT rješenja
 • Foto-Škrinja j.d.o.o. – web rješenja, foto, video

Ključni stručnjaci

Vodeći stručnjaci i inženjeri sa ovlaštenjima u našem timu su:

 • Božidar Blažević, ovl.dipl.ing.arh. – voditelj za nadzor i arhitektonsko planiranje
 • Boris Blažević, ovl.dipl.ing.građ. – voditelj za glavni, arhitektonsko-građevinski i nadzor instalacija vode i kanalizacije; projektiranje energetske učinkovitosti, project management, GBPro certifikat
 • Gianmarco Ćurčić Baldini, ovl.dipl.ing.arh.. – arhitektonsko projektiranje i vizualizacije, BIM management
 • Ivo Pintarić, ovl.dipl.ing.arh. – arhitektonsko projektiranje i vizualizacije, BIM management, GBPro certifikat
 • Silvija Kosović, ovl.dipl.ing.arh. – arhitektonsko projektiranje, ovl. projektant za zaštitu od požara i zaštitu na radu, GBPro certifikat
 • Sabina Blažević, ovl.dipl.ing.građ. – projektiranje toplinske zaštite i zaštite od buke
 • Luka Čižmek, dipl.ing.stroj. – voditelj projektiranja strojarskih i energetski učinkovitih instalacija, stručni nadzor
 • Luka Vlahović, ovl.dipl.ing.el. – voditelj projektiranja svih elektroinstalacija, stručni nadzor
 • Goran Kosović, dipl.ing.stroj. – ovl. projektant za zaštitu od požara i zaštitu na radu
 • Nikola Miletić, ovl.dipl.ing.građ. – projektiranje konstrukcije i stručni nadzor
 • Nenad Tepeš, ovl.dipl.ing.građ. – projektiranje konstrukcije i stručni nadzor
 • Damir Keglević, ovl.dipl.ing.građ. – projektiranje instalacija vode i kanalizacije, prometnica i hortikulture, stručni nadzor
 • Ivan Bezjak ovl.geodet – geodetsko projektiranje i stručni nadzor
 • Hrvoje Kvasnička, dipl.ing.građ. – project management, LEED / BREEAM konzultant, GBPro certifikat
 • Dražen Jereb, mag.oecc. – stručnjak za ekonomiju i financije, EU fondovi
 • Stjepan Ciglenečki, mag.ing.inf. – IT stručnjak, automatika

PODRUČJE POSLOVANJA

 1. VOĐENJE I OPTIMIZACIJA PROJEKTA

Vodimo projekte sukladno zahtjevima i težnjama investitora. Donosimo ekspertizu u svim fazama projekta i pristup vrhunskim tehničkim znanjima.

Naš tim stručnjaka pomaže klijentima završetak projekata bez obzira na kompleksnost i zahtjevnost u okvirima zadanih budžeta, zadanih vremenskih rokova i uz minimalne rizike.

Polazimo od konstatacije da je pravilan izbor tehnologija i mehanizama u izvedbi projekta ključ za postizanje uštede na troškovima i za pojednostavljenje građenja. Donosimo odluke o izboru najpovoljnijeg načina izvedbe s najmanjim troškovima i traženom kvalitetom.

 

 1. PROJEKTIRANJE

Izrađujemo kompletna projektna rješenja u skladu s urbanističkim, funkcionalnim, tehničkim, građevno-fizikalnim, ekonomskim, energetskim i ekološkim zahtjevima. Naša maksima nije samo uspješno izraditi projekt, već ga završiti na zadovoljstvo Klijenta.

Arhitektonsko projektiranje

Nudimo usluge izrade arhitektonskog projektiranja ( od konceptualnih rješenja i idejnog projekta, preko glavnog i izvedbenog projekta) svih vrsta objekata – od poslovnih , kulturnih, javnih zgrada, industrijskih do stambenih zgrada te privatnih i rezidencijalnih kuća.

Projektiranje elektroinstalacija

Projekti elektroinstalacija koji obuhvaćaju jaku struju, slabu struju (IT mreže, sustavi nadzora, alarmne instalacije, audio sustavi, sigurnosni sustavi i sl.), gromobranske instalacije, vatrodojavu, te sve prateće sustave. postrojenje će imati dulji životni vijek, a održavanje minimalno.

Projektiranje strojarskih instalacija

Projekti strojarskih instalacija koji obuhvaćaju grijanje, hlađenje i ventilaciju moraju riješiti ispravno funkcioniranje grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije sa svim pratećim postrojenjima (kotlovnice, toplinske stanice, skladišta goriva, dimovodne instalacije, toplinske pumpe, kogeneracijska i trigeneracijska postrojenja, banke leda, rekuperacije topline i sl.)

Projekti vodovoda i kanalizacije

Projekti vodovoda i kanalizacije moraju riješiti ispravno funkcioniranje opskrbljivanja vodom i njene odvodnje, zajedno s otpadnim materijalom. Ovi projekti moraju biti, na temelju arhitektonskih projekata, usuglašeni s propisima svoje struke i sa svim elementima nosive konstrukcije. Sastavni dio su projekti hidrantskih mreža, bazenskih sustava, pročistaća otpadnih voda i sl.

Projektiranje nul- i nisko-energetskih sustava i energetski učinkovitih rješenja

Alternativni izvori energije su nepresušan izvor koji je siguran zalog za neovisnu energetsku budućnost. Budući da smo jedni od vodećih na tržištu u projektima samoodrživih, pasivnih i niskoenergetskih standarda, sasvim logično je da nudimo usluge planiranja i izrade projekata iskoristivosti obnovljivih izvora energije, među kojima nezamjenjivu ulogu ima tlo, biomasa, vjetar odnosno solarni sistemi.

Ovo se posebno odnosi na stambene zgrade i kuće, te zahtjeva od nas stalno praćenje najnovijih nacionalnih i internacionalnih energetski učinkovitih standarda.

 

 1. ZELENA GRADNJA

Zelena gradnja obuhvaća cjelovit proces osmišljavanja, izvedbe, održavanja, korištenja i obnove objekata, temeljen na principu održivosti.

Održiva gradnja nužnost je suvremenog života i jedna od važnih mjera u borbi protiv klimatskih promjena i prilagodbe naše civilizacije globalnom zatopljenju. Ona je svakako jedan od značajnih segmenata održivog razvoja, a uključuje uporabu građevnih materijala koji nisu štetni po okoliš, energetsku efikasnost zgrada i gospodarenje otpadom od gradnje i rušenja građevina.

Koristi od energetske efikasne gradnje su mnogobrojne:

– Financijska ušteda sa smanjenim računima za grijanje, hlađenje, ventilaciju, električnu energiju i potrošnju vode

– Ugodnije i kvalitetnije stanovanje, te duži životni vijek zgrade

– Doprinos zaštiti okoliša i smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš kao i globalnim klimatskim promjenama

Tim stručnjaka koji čine Experto Crede u proteklih 6 godina vodili su projekte, projektirali i izveli u hrvatskoj 67 objekata koji su certificirani kao niskoenergetski, uz korištenje obnovljivih izvora energije, u segmentu od obiteljskih rezidencijalnih objekata do trgovačkih centara.

Experto crede je dugogodišnji ponosni srebrni pokrovitelj Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju.

 

 1. STRUČNI NADZOR

Nadziremo i kontroliramo izgradnju, instalaciju i puštanje u rad. Osiguravamo usklađenosti s prostornim planovima, zakonima i propisima, kontrolu građevinskih radova, izvještavanje o nedostacima ili nepravilnostima i predlaganje korektivnih mjera i naravno osiguranje ugovorenog stupnja kvalitete.