Faza građenja

  • Koordinacija konzultacija s izvođačima u periodu izvođenja radova
  • Savjetovanje s nadležnim institucijama s ciljem da se osiguraju svi potrebni ugovori za priključenje na komunalnu infrastrukturu, te organizacija kompletne procedure i potrebne dokumentacije u svezi istih.
  • Permanentno nadgledanje stanja dokumentacije i potrebne rasprave u vezi s izvođenjem radova na gradilištu za bilo koji ključni element infrastrukture (primjenjivo u slučaju da je to prethodno utvrđeno građevinskom dozvolom)
  • Kontrola da dobavljači i izvođači, koje Naručitelj direktno ugovara, u potpunosti koordiniraju svoje aktivnosti u skladu s programom izvođenja radova
  • Kompletna organizacija i provođenje tehničkog pregleda građevine uz pripremu sve potrebne dokumentacije
  • Organiziranje otklanjanja svih primjedbi sa tehničkog pregleda kao i svih nedostataka na građevini uključujući slikovnu dokumentaciju za osiguranje dokaza
  • Ishođenje uporabne dozvole
  • Predaja objekta bez nedostataka Naručitelju na korištenje