Faza projektiranja

  • Analiza idejnog i glavnog projekta, te provjera sve projektne dokumentacije koju isporučuju projektanti po pitanju usklađenosti sa posebnim uvjetima službi koje daju suglasnosti u sklopu ishođenja dozvola, što između ostalog uključuje;
  • Sve arhitektonske i inženjerske projekte (planove, presjeke, tlocrte, detalje itd.), Specifikacije koje su pripremili drugi (arhitekti, inženjeri itd.)
  • Troškovnike koje su pripremili drugi (arhitekti, inženjeri)
  • kontrola izrade izvedbene dokumentacije usklađene sa glavnim projektom
  • Usluga optimizacije projektnih rješenja, što obuhvaća:
  • Savjetovanje pri izradi tehničkih rješenja uz optimizaciju tehnologije građenja sa rezultatom značajnog smanjenja troškova gradnje, skraćenje rokova izvedbe dijela radova, te izbjegavanje konflikata u tehnološkom dijelu izvedbe
  • savjetovanje pri izradi tehničkih rješenja po pitanju implementacije energetske učinkovitosti (manji troškovi ili veća iskoristivost)