Faza tendera i odabira izvođača

 • Izrada dokumentacije za natječaj – opći dio, te savjetovanje projektanata pri izradi prilagodbe tehničke dokumentacije za potrebe nadmetanja
 • Provedba natječaja i odabir izvođača
 • Izrada generalnih terminskih planova i operativnih planova za građenje,
 • Utvrđivanje općih uvjeta natječaja i kontrola sadržajne ispravnosti i točnosti količina i cjelokupnosti natječaja prije slanja upita za ponude.
 • Izrada “duge” liste potencijalnih ponuđača na odobrenje Naručitelju
 • Provjera potencijalnih ponuđača i priprema “kratke” liste za svaki natječaj
 • Organizacija i provođenje natječaja, sa primanjem ponuda i odgovaranjem na upite natjecatelja
 • Analiza svih ponuda i izrada izvještaja o provedenoj usporedbi uz upotrebu odobrene metode evaluacije
 • Priprema izvještaja za Naručitelja s prijedlogom aktivnosti (uključujući planove plaćanja) za uspješno ugovaranje. Prikupljanje eventualno potrebnih naknadnih ponuda
 • Predlaganje oblika i sadržaja ugovora sa svim trećima za sve vrste usluga kao i ugovore o gradnji s općim i posebnim uvjetima
 • Vođenje pregovora o dodjeli i dodjela poslova zajedno s Naručiteljem nakon prihvaćanja od strane Naručitelja
 • Organizacija dodjele i ugovaranja svih usluga
 • Provedba svih aktivnosti oko ugovaranja (posebice ugovora) Izvođača i Isporučitelja opreme, a sve u skladu s usuglašenom koncepcijom, te stalno osiguranje interesa Naručitelja.