Glavni projekt

 1. Glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole
 • Arhitektonsko- građevinski glavni projekt (suradnja sa projektantom idejnog rješenja, nostrifikacija)
 • Glavni projekt konstrukcije (suradnja s projektantom konstrukcije, nostrifikacija)
 • Projekt uštede toplinske energije i toplinske zaštite
 • Projekt zaštite od buke
 • Glavni projekt vodovoda i kanalizacije sa odvodnjom površinskih i oborinskih voda i hidrantskom mrežom
 • Glavni projekt strojarskih instalacija (grijanje, hlađenje, ventilacija)
 • Glavni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje, te gromobranske instalacije
 • Elaborat zaštite od požara
 • Elaborat zaštite na radu sa uslugom koordinatora 1 zaštite na radu
 • Glavni projekt prometnih površina
 • Glavni projekt zelenih površina
 • Geodetski projekt
 1. Ishođenje potvrda na glavni projekt i građevinske dozvole
 2. Troškovnici za pozivni natječaj i izvedbu