Izvedbeni projekt

  • Izvedbeni arhitektonsko-građevinski projekt sa potrebnim detaljima i shemama
  • Izvedbeni projekt konstrukcije sa planom oplate i armature
  • Izvedbeni projekt vodovoda i kanalizacije sa potrebnim detaljima i shemama
  • Izvedbeni projekt strojarskih instalacija sa potrebnim detaljima i shemama
  • Izvedbeni projekt elektroinstalacija jake i slabe struje sa potrebnim detaljima i shemama
  • Izvedbeni projekt prometnih površina sa potrebnim detaljima

 

  1. Revizije glavnih projekata
  2. revizija konstrukcije (mehaničke otpornosti i stabilnosti betonske konstrukcije, čelične konstrukcije, temeljne konstrukcije) – plaća se prema stvarnoj ponudi revidenta