Stručni nadzor

 1. Stalni stručni nadzor
  • nadzor građenja tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, zakonom i posebnim propisima (kvaliteta, dimenzije),
  • utvrđivanje da li je glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom,
  • utvrđivanje da li sudionici ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti građenja
  • određivanje provedbe kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe koja nije sudjelovala u provedbi postupka izdavanja isprava i dokaza od strane izvođača, za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku u slučajevima kada je zakonom, propisom ili projektom određena takva obveza,
  • upozoravanje investitora o svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama,
  • sastavljanje završnih izvješća o izvedbi građevine za tehnički pregled
  • praćenje i ovjeravanje građevinskih dnevnika
  • ovjeravanje obračunskih situacija
  • određivanje upisom u građevinski dnevnik načina, kada za to postoji potreba, na koji će se otkloniti nedostaci odnosno nepravilnosti građenja građevine u slučajevima predviđenim zakonom
  • stalni stručni nadzor se odnosi na praćenje izvođenja radova na građenju u svim strukama i to kako slijedi:
   1. glavni nadzorni inženjer
   2. nadzorni inženjer za arhitektonsko-građevinske radove, toplinsku zaštitu, zaštitu od buke
 • nadzorni inženjer za konstrukciju
 1. nadzorni inženjer za elektroinstalacije
 2. nadzorni inženjer za strojarske instalacije
 3. nadzorni inženjer za instalacije vodovoda i kanalizacije
 • nadzorni inženjer za prometne površine
 • koordinator 2. zaštite na radu